Regulamin serwisu PsychoSzał.pl

I. Sprawy porządkowe

  1. Zakazuje się zamieszczania treści sprzecznych z polskim prawem, np:
    a. propagowanie treści faszystowskich,
    b. treści zachęcających lub pochwalających zażywanie środków
      odurzających (narkotyki),
    c. treści nawołujących do przemocy.
  2. Zakazuje się umieszczania treści:
    a. wulgarnych,
    b. związanych z pornografią,
    c. obraźliwych wobec innych osób,
    d. drastycznych,
    e. będących jawnymi reklamami produktów lub jakichkolwiek innych dóbr. 

II. Zalecenia co do udostępniania treści w serwisie PsychoSzał.pl.

  1. W serwisie użytkownicy posługują się językiem polskim.
  2. Nie należy wyśmiewać czy poniżać innych osób.
  3. Dublowanie tekstów nie jest mile widziane.
  4. Zaleca się trzymania tematów związanych z kondycją i zdrowiem psychicznym.

III. Kary

  1. Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem
    tekstu, który złamał któreś z postanowień regulaminu.
  2. Administratorzy serwisu PsychoSzał.pl mają prawo do dawania ostrzeżeń
    związanych ze złamaniem regulaminu.
  3. Administratorzy serwisu PsychoSzał.pl mają prawo do kasowania tekstów
    wyłącznie za łamanie zasad regulaminu.
  4. W przypadkach nagminnego łamania zasad regulaminu i nie stosowania się
    do ostrzeżeń dawanych przez administratorów serwisu karą może być ban
    tymczasowy lub usunięcie konta.

IV. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin ten odnosi się do tekstów publikowanych w serwisie.
  2. Regulamin ten nie jest uważany za ostateczny i może podlegać rozwinięciu
    lub modyfikacji.
  3. O każdej zmianie regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail.
PsychoSzał wersja 0.1a - Copyright © 2017 Piotr Tosz
Ta strona używa plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania. Akceptuję ciasteczka z PsychoSzał.pl więcej informacji